Det lyser rött och blått

Besvarad av Karin Wendel
Fråga: 
Varför lyser det rött och blått från vår projektor (kanon) när den projiceras på vår whiteboard tavla?
Svar: 

Undrar om inte anledningen till de olika färgerna på tavlan är att det är någon typ av brytningsfel när ljuset skickas ut genom linsen. Det kan bero på att den är felkonstruerad eller att ljuset går genom någon typ av filter som inte riktigt passar. Du kan läsa mycket om du till exempel googlar på "ljusbrytning","brytning" eller  "optik". Du kan också läsa artikeln på Wikipedia om fokus

5 oktober 2018 - 10:18