"Det kommer finnas..." istället för " Det kommer att finnas..."?

Besvarad av Anna Troy
Fråga: 
Undrar om det är rätt att skriv "Det kommer finnas..." istället för "Det kommer att finnas..."?
Svar: 

Hej, söker man på Google med dessa två uttryck får man lite fler träffar på "det kommer finnas". För att läsa mer om hur man använder ordet "att" se http://www.vanligaord.se/att.php från webbsajten Grundläggande ord.

20 juli 2016 - 13:11

Kategorier