Varför går det inte att logga in?

Besvarad av Mona Stahl
Fråga: 
Det går inte att logga in. Varför?
Svar: 

Du måste ta kontakt med ditt lokala bibliotek för att få reda på varför det inte går. Det kan vara att du har fel pinkod, en försenad bok eller en skuld som är orsaken.

9 maj 2015 - 18:02

Kategorier