de första datorerna

Besvarad av Bertine Pol-Sun...
Fråga: 
det första datornerna
Svar: 

Nationalencyklopedin har en ingående artikel om datornas historia: dator: Historia. http://www.ne.se/dator/historia, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-11-15, som är väldigt ingående.

Det finns även ett antal böcker om datornas historia, t ex

Ulf Sandquist: digitala drömmar och industriell utveckling
Annica Triberg: Lilla nostalgiboken - 80-talet
Tord-Jöran Hallberg: IT-gryning
Ian Locke: Datorn och hur den förändrade världen

15 november 2012 - 12:21