Det ekonomiska kretsloppet

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vad är bankernas uppgift i det ekonomiska kretsloppet? Vad skulle hända om bankerna försvann?
Svar: 

Ekonomiska kretsloppet syftar på flödet av pengar, värdepapper, arbete, varor och tjänster, mm i ett ekonomiskt system. På SO-rummet finns en jättebra samling av videoklipp som förklarar frågorna du ställt.
https://www.so-rummet.se/content/ekonomiska-kretsloppet

Tänk också på att Bibblan svarar löser inte dina skoluppgifter.
http://bibblansvarar.se/sv/content/hur-manga-svenskar-har-en-tv-varfor-s...

4 oktober 2018 - 17:06

Kategorier