Den svenska neutraliteten

Besvarad av Jan Gustafson
Fråga: 
Varför var Sverige inte neutrala under andra världskriget, trots att de hade en plikt att vara det?
Svar: 

Det har debatterats mycket om den svenska neutraliteten under och strax efter andra världskriget och de eftergifter som gjordes gentemot stormakterna: malmexporten och transiteringarna av tyska trupper under början av kriget och baltutlämningen till Sovjet senare. Wilhelm Agrell skrev en artikel i Populär historia 1991 (se länken)
https://popularhistoria.se/politik/neutralitet-en-politik-av-eftergifter

I SO-rummet finns också en del material om neutralitetspolitiken
https://www.so-rummet.se/kategorier/svensk-neutralitetspolitik

Att det inte var så lätt för Sverige att navigera i storpolitiken framgår av den här välskrivna artikeln i den digitala läroboken Historia 1 2 3. Man måste till exempel hålla i minnet att en del människor hade flytt till oss undan förföljelser på den europeiska kontinenten och att deras liv skulle stå på spel om Sverige blev invaderat
http://www.historia2.se/historia123/?p=720

Mycket har forskats och skrivits om detta, bland annat dessa böcker:

https://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=sverige+under+andra+v%c3%a4rldsk...

 

18 mars 2019 - 17:09