Den heliga elden i Jerusalem

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Är det sant att den heliga elden från Jerusalim brinner inte? Hur förklara fenomenet vetenskapligt?
Svar: 

Den heliga elden beskrivs av ortodoxa kristna som ett mirakel som händer varje år i den Heliga gravens kyrka i Jerusalem (i vilken Jesus grav ska finnas) lördagen innan den ortodoxa påsken. Denna eld ska uppstå spontant. Enligt troende bränner de inte sig på elden. Det här med tro och vetenskap är inte alltid lämpligt att beblanda. Vetenskapsmän har inte fått undersöka platsen och det finns en massa spekulationer om möjliga förklaringar till hur elden kan uppstå. Bland annat genom att använda vit fosfor som självantänder vid kontakt med syre. Likaledes kan vi jämföra de troende som inte bränns av elden med de som går på glödande kol som i sin extas inte heller bränner sig. Inte heller kan jag finna några direkt trovärdiga källor att hänvisa till. Jag skickar två länkar till dig den ena till engelska wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Fire

och ett klipp från grekisk TV där de spontantänder ljus live i studion med hjälp av vit fosfor:
https://www.youtube.com/watch?v=S66f87b05oM&feature=youtu.be

om du är intresserad av fosfor kan du läsa om det bland annat här:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fosfor

Söker du på "Holy fire" på google kan själv undersöka olika källor, men de flesta av dessa kan inte betraktas som valida ur ett källkritiskt perspektiv.

7 april 2018 - 13:46

Kategorier