Den europeiska koloniseringen av Amerika

Besvarad av Magnus Lind
Fråga: 
Vad var orsaken till den europeiska koloniseringen av Amerika?
Svar: 

Ekonomiska och ideologiska.
Med 1500-talet började det vi nu kallar "nya tiden" och medeltiden tog slut.
Och det startar på Iberiska halvön. Spanien och Portugal upplevde en nationalistisk och katolsk väckelse.
Man körde ut muslimerna och judarna och införde inkvisitionen.
Samtidigt pågick en jakt efter kolonier och nya handelsvägar.
Man ville nå de Asiatiska marknaderna utan att behöva betala de dyra transporterna och tullarna via sidenvägen och de italienska handelsstäderna.

På väg till Kina så upptäcker Columbus i stället Amerika.
Man är ute efter rikedomar och att sprida den katolska läran.
Man sa att "vi har kommit för att tjäna Gud och för att bli rika".
De hedniska urinvånarna kunde man i Guds namn behandla hur illa som helst och man plundrade hela Syd- och Mellanamerika på allt av värde.
Spanien blev 1500-talets rikaste och mäktigaste nation. I mycket baserat på dödande och plundring.

Och snart följde resten av Europas stormakter efter. Framför allt Holland, Frankrike och England.

Källor:
Rystad, Göran. Europa i världen, ca 1500-1700. Liber, 2004
Chasteen, John Charles. Latinamerikas historia. Historiska media, 2009
Retsö, Dag. Femhundra år av latinamerikansk historia. Studentlitteratur, 2010

9 oktober 2016 - 16:24

Kategorier