Den årliga emigrationen från USA av personer med afrikanska rötter

Besvarad av Nils Grönlund
Fråga: 
Hur många personer med afrikanska rötter flyttar till Afrika från USA per år?
Svar: 

Hej!

Tack för att Du vänder Dig till "Bibblan svarar"! :)

Det går faktiskt inte att besvara Din fråga. Skälet till detta är att United States Census Bureau eller US Census Bureau, som, är USA:s motsvarighet till vår SCB (Statistiska Centralbyrån), inte för statistik över de som emigrerar.

Jag har hittat ett FN-dokument från 2006, "Estimation of emigration from the United States using international data sources" som berör svårigheterna med att mäta amerikansk emigration. Vad som är intressant är att det sägs att:
"The U.S. Census Bureau does not collect data on the number of people, either citizens or non-citizens, who emigrate from the United States, thus has no reliable source for these numbers. This causes a problem when attempting to estimate net international migration." s2, 1 stycket.

Skall man försöka besvara Din fråga, behöver man därför data från statistikmyndigheterna för samtliga Afrikas länder och territorier.

//Nisse
 

23 november 2016 - 18:47