Demokrati, representation och riksdag?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Varför det behöver nyfikna medborgare för att demokratin ska fungera? Varför väljer vi representanter till riksdag och kommunfullmäktige som fattar beslut åt oss?
Svar: 

Om du går in på sidan om demokrati på riksdagens webbplats, så hittar du längst ner på sidan länkar till ytterligare information om vikten av demokrati, om val till riksdag samt vilken funktion riksdagen har i vårt samhälle:
Demokrati
http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/

När det gäller kommunfullmäktige har SKL bra information:
Så styrs en kommun
https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/kommunaltsjalvstyresastyrskommunenochlandstinget/sastyrskommunen.735.html

24 april 2017 - 11:13