Demokrati och terrorism

Besvarad av Helena Löfving
Fråga: 
Hur långt får ett samhälle gå i jakten på kriminella och terrorister? Vad innebär övervakning och avlyssning för demokratin? På vilket sätt påverkar det också den vanliga oskyldiga människan? Utgå från filmen "De andras liv"
Svar: 

Det är omöjligt att ge generella svar på dessa frågor. Lagstiftningen är olika i olika länder. I en diktatur fungerar ju inte heller lagen på samma sätt som i en demokrati. Många länder, t ex Frankrike, har infört undantagstillstånd för att motverka terrorism.
​Vad bevakning innebär för människor är mer frågor där du får utgå från dig själv och vad du själv tror. Har du inte sett filmen, som är väldigt bra, brukar den finnas att låna på biblioteket.

​Här kan du läsa mer:
http://www.so-rummet.se/kategorier/ddr

​Det finns flera böcker om terrorism att låna på biblioteket. På de flesta bibliotek har du också tillgång till Landguiden som är en väldigt bra databas med mycket information om historia och politik

5 maj 2017 - 16:17