Delaktighet i förskolan

Besvarad av Karin Westberg
Fråga: 
Vad betyder delaktighet på förskolan?
Svar: 

Skolverkets hemsida står det så här under rubriken Barns och elevers delaktighet och inflytande:  ”I förskolan  ska barn få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. I skolan ska elever kunna utöva reellt inflytande när det gäller arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll.”  På samma sida hittar du mer information och även länkar till FN:s konvention om barnens rättigheter och andra styrdokument.
Här är fler lästips om delaktighet i förskolan: Bångstyriga barn : makt, normer och delaktighet i förskolan / Klara Dolk Stockholm : Ordfront, 2013 Barns delaktighet i förskolan : [definition, observation och analys av delaktighet som social process / Eva Melin, Stockholm : Handikapp & habilitering, Stockholms läns landsting, 2009
Barns delaktighet i förskolan / Andersson, Anna, 2013

 

9 december 2016 - 13:09

Kategorier