Definition algoritm

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Var kan jag hitta en god definition på själva ordet 'algoritm'? (till exempel en algoritm hos en digital tjänst)
9 januari 2018 - 12:05