Definiera verklighet

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Definiera verklighet. o o
Svar: 

Det kanske ter sig som en enkel fråga men beroende på filosfisk skolning finns det olika svar. WIkipedia har en "enkel" förklaring.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Verklighet

Det finns även en diskussion på terminologicentrum om terminologilära där de berör verklighetsbegreppet:
http://www.tnc.se/terminologi/terminologilara/

Skulle vi sedan blanda in kvantmekaniken blir det bara rörigt...

17 januari 2018 - 8:58