Deduktiv och induktiv forskning?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vad innebär deduktiv och induktiv forskning och ge ett exempel på hur man kan studera en forskningsfråga med en deduktivt ansats och ett exempel på hur man kan studera en forskningsfråga med induktivt ansats. Forskningsområdet i exemplen ska utgå från ämnet handhygien.
Svar: 

Enkelt uttryck är deduktion en slutledning där man ställer upp ett antal premisser som man förutsätter är sanna och sedan drar en logisk slutsats av dessa. Induktion innebär att man härleder slutsatser genom att associera till tidigare erfarenheter. Man kan också säga att man utifrån ett antal händelser inducerar en sannolik slutsats. Genom att se mönster i tidigare erfarenheter så formar man en föreställning som går i linje med de mönster man har observerat.

Skillnaden mellan induktion och deduktion är att induktionen är slutsatser som man baserar på tidigare observationer av verkligheten medan deduktionen härleder slutsatser ur teorin.

Du kan läsa om det bland annat här:
https://www.studeravidare.se/jobb-och-karriar/examensarbete/deduktion
https://www.studeravidare.se/jobb-och-karriar/examensarbete/induktion
https://sv.wikipedia.org/wiki/Deduktion
https://sv.wikipedia.org/wiki/Induktion_(filosofi)
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/deduktiv-metod
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/induktion
http://www.psykologisktvetande.se/deduktion-induktion.html

Och dessa två motsatta forskningsansatser brukar definieras i de flesta metodhandböckerna.

1 september 2018 - 13:34

Kategorier