Debatt om högre fängelsestraff

Besvarad av Rebecca Risén
Fråga: 
Hej, vi ska ha en debatt i skolan och min grupp ska argumentera för högre fängelsestraff i Sverige, har ni några bra argument och källor till det?
Svar: 

Några direkta argument som ni kan använda i er debatt kan jag inte ge er. Men jag kan hänvisa er till källor där ni kan hitta argument för de olika ståndpunkterna. Det kan vara bra att även ha koll på vad den ”andra sidan” i debatten kommer argumentera för under er debatt.

På Kriminalvårdens hemsida kan ni hitta en rapport kring hårdare straff och återfall.
Statistik kan vara bra att ha koll på, speciellt när ni argumenterar för om att ändra eller implementera något. Så Statistiska centralbyrån kan vara bra att kolla in.

För att få en överblick av diskussionen kring högre fängelsestraff i Sverige kan ni söka på nyhetsartiklar. Det finns mycket debattsidor, ledare och andra opinionstexter där frågan om fängelsestraff argumenteras. I dessa texter kan ni även hitta referenser till rapporter eller uttalande som kan vara till hjälp i ert argument.

Lycka till!

18 maj 2020 - 8:50