De mänskliga rättigheterna och naturrätt?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hej, jag håller på att läsa om de mänskliga rättigheterna och jag undrar: Vad det är för skillnad på naturlig rätt, naturrätt och naturliga rättigheter.
Svar: 

Nationalencyklopedin har en bra övergripande artikel om begreppet naturrätt:
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/naturrätt (hämtad 2016-10-04)

Ytterligare diskussion kring frågeställningen finner du i följande text:

Naturrätt, folkrätt och mänskliga rättigheter
http://www.larshammaren.se/5_mratt.html

29 september 2016 - 21:41