De globala målen "Hållbar energi för alla"

Besvarad av Jessica Ralsgård
Fråga: 
Hur har det gått hittills med "Hållbar energi för alla"? (globalt mål)
Svar: 

Hej!

Globala målen och Agenda 2030 är en överenskommelsen från 2015 mellan FN:s medlemsländer om att verka för hållbar utveckling. Det finns 17 globala mål som i sin tur har 169 delmål och 230 globala indikatorer. I begreppet hållbar utveckling integreras tre dimensioner av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Med Globala målen har världens ledare förbundit sig till att uppnå tre saker fram till år 2030:

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen.

Det finns mycket mer att läsa om arbetet med hållbar utveckling på Globala målen.
 

 

28 februari 2019 - 8:52