Fornkyrkliga trosbekännelser

Besvarad av Lena Airi Palm ...
Fråga: 
De fornkyrkliga trosbekännelse
Svar: 

Hej
Din fråga kan tolkas på flera sätt. Jag hoppas svaret täcker det du undrar över.
På Svenska Kyrkans webb kan man läsa en kort historik kring fornkyrkans trosbekännelser, alltså den tidiga kristna kyrkans "sammanfattning" av den kristna tron.
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=674672

Nationalencyklopedin NE lämnar följande förklaring till fornkyrkan: "Gamla kyrkan eller den tidiga kyrkan, benämning på kristendomens äldsta period, fram till ca år 500." fornkyrkan. http://www.ne.se/lang/fornkyrkan, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-10-15.

I NE beskrivs vidare den apostoliska trosbekännelsen. http://www.ne.se/lang/apostoliska-trosbekännelsen, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-10-15.,
den nicenska trosbekännelsen. http://www.ne.se/lang/nicenska-trosbekännelsen, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-10-15. samt den athanasianska trosbekännelsen. http://www.ne.se/athanasianska-trosbekännelsen, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-10-15.

Texten till den apostoliska och nicenska bekännelsen finns på Svenska kyrkan sida http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=864904

14 oktober 2012 - 9:00

Kategorier