De eller dem?

Besvarad av Annika Nilsson
Fråga: 
Tips på hur man vet när det ska vara dem och de.
Svar: 

Ett tips som ges på olika hemsidor är att prova med jag/mig istället för de/dem för att avgöra om det ska vara de eller dem.
Ett exempel är om du ska avgöra om det ska vara de eller dem i följande mening; "Kan du kontakta de/dem?"
Då kan du prova med "Kan du kontakta jag?" eller "Kan du kontakta mig?" För de flesta som har svenska som modersmål är det då självklart att det ska vara "Kan du kontakta mig?" Då ska det alltså även vara "Kan du kontakta dem?"
Det kan vara svårare om man lär sig svenska som andraspråk. För att få fler regler kring de eller dem kan man bland annat läsa i Språkriktighetsboken som ges ut av Svenska språknämnden och finns att låna på bibliotek.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=411&artikel=4589712

https://www.textlyft.se/textbildning/spr%C3%A5kfr%C3%A5gor/de-eller-dem--42109064

https://stockholmsskrivbyra.se/de-eller-dem-2/

4 november 2019 - 14:45

Kategorier