Databaser i Libris

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Enligt Libris ska databasen Ethnologue vara *fritt* tillgänglig från Referensbibliotekets webbplats. Jo, den finns på Bibblan guidar, men när jag följer den länken kommer jag till icke-prenumerantsituationen där man bara får se ett mycket begränsat antal sidor.
Svar: 

Tack för din fråga! Jag pratade med kollegorna som ansvarar för Bibblan guidar. Det har tyvärr blivit fel i Libris och detta kommer att justeras och förtydligas under dagen. För nej, Bibblan guidar har inte en prenumeration på databasen Ethnologue (det hade helt enkelt inte gått att lösa ekonomiskt). Vad det gäller begränsningen på antalet sidovisningar har den inte alltid varit där.

14 december 2018 - 17:16

Kategorier