Databas med artiklar om djurs beteende

Besvarad av Emelie Berggren
Fråga: 
Finns det någon tillförlitlig internationell databas som samlar vetenskapliga artiklar och studier om djurs beteende?
Svar: 

Jag kan tyvärr inte hitta en databas som enbart riktat in sig på vetenskapliga artiklar om djurs beteende. De flesta databaserna har ett bredare innehåll och täcker fler ämnen.  Min vän som studerat etologi brukar använda sig av databasen ScienceDirect. Databasen innehåller både fritt tillgängligt material och abstracts med begränsad åtkomst om man registrerar sig.

En annan databas är Zoological record, som ligger under Web of Science. Är du student kan du prata med ditt bibliotek för att se om din högskola eller ditt universitet har tillgång till databasen.

Du kan även kika på den svenska databasen DiVa. Där hittar du vetenskapliga artiklar, examensarbeten och avhandlingar. 

Jag har även hittat några tidskrifter med open access som kan vara intressanta för dig:

Frontiers in Zoology
ZooKeys

23 december 2018 - 14:18