Darwins och Linnés teorier

Besvarad av Ulla-Britt Wendel
Fråga: 
Hur kommer det sig att darwins teori om evolutionen och carl von linnes system matchar trots att dem två skapades nästan ett decennium efter varandra?
Svar: 

Hej!
Din fråga är komplex. Jag rekommenderar dig att du genom ditt närmaste bibliotek tar del av böcker om Charles Darwin respektive Carl von Linné och deras teorier/system. Möjligen kan också denna artikel ge lite information inom ämnesområdet.
https://fof.se/tidning/2007/1/artikel/blomman-som-kunde-gjort-linne-till...

 

7 maj 2019 - 11:37