Dansställen i Nordstan

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Vad hette dansstället i Nordstan på 80-90-talet?
Svar: 

Våra Göteborgsbevandrade kollegers förslag är Generalen eller Baldakinen.

16 september 2017 - 23:10