Daisy - talböcker

Besvarad av Anders Lundblad
Fråga: 
Vad betyder lånealternativet Daisy
Svar: 

Daisy är en förkortning av Digitalt anpassat informationssystem och är en öppen internationellt etablerad standard.  
Målsättningen med Daisy är att alla ska kunna ta del av information och kunskap på jämlika villkor oavsett funktionsnedsättning.
Informationen ska finnas tillgänglig för alla vid samma tidpunkt, utan kostnad och i ett format som var och en kan ta till sig.
En rättighet som bottnar i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Bakom denna service står i Sverige Myndigheten för Tillgängliga Medier(MTM).

Nedan här finns en länk kring hur denna tjänst kan erhållas
https://www.legimus.se/100110/vem-far-lana
 

5 maj 2020 - 14:33