Inspiration, plagiat och kopiering?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Då konstnärer och formgivare skapar med inspiration utifrån andra verk och företag, var går gränsen mellan inspiration, plagiat och kopiering?
Svar: 

Om du kopierar och framställer designen som din egen så är du skyldig till plagiat. Om du däremot anger ursprungskälla och inte tar åt dig äran för designen så är det inte plagiat. Gränsen är hårfin och ytterst en fråga för upphovsrättslagen och eftersom vi på Bibblan svarar inte är jurister är det inte för oss att tolka. Däremot är vi som bibliotekarier duktiga på att hitta information  och som tur är har bland annat Lawline.se (som sköts av juridiskt kunniga) skrivit ett svar på en liknande fråga. Bland annat skriver de "När det gäller rättigheter av verk (böcker, bilder m.m.) så regleras dessa i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen, URL). Huvudregeln är att den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket. Men något som inte är ett verk omfattas inte av upphovsrätten. Så vad är då ett verk? För att ett alster ska anses vara ett verk krävs verkshöjd, vilket innebär att verket måste ha en viss särprägel/originalitet. Hur mycket ett visst verk måste skilja sig från ett annat för att uppnå verkshöjd avgörs utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Detta ställs alltså egentligen på sin spets först vid en tvist i domstol."
Hela svaret hittar du här:
Var går gränsen mellan inspiration och kopiering/plagiat gällande offentliggjorda, nedladdningsbara foton och bilder från internet? - Lawline.se

Jag hittade även en artikel från Cap & Design:
Plagiat: Var går gränsen?

Och från en webbdesignbyrå:
Plagiat vs Inspiration - grafixstudio

5 februari 2019 - 12:12