citatet "En dag fick hin uti sitt sinn att intet skulle ske då satte han..."

Besvarad av Olle Bäckström
Fråga: 
Vem står bakom det här citatet "En dag fick hin uti sitt sinn att intet skulle ske, då satte han i världen in sin första kommitté" Har googlat men hittar inte citatet
Svar: 

Citatet verkar finnas i olika varianter t.ex. från riksdagens protokoll  http://data.riksdagen.se/dokument/GH0929. Här lyder citatet:  ”När vår Herre ville att intet skulle ske, så satte han till
världen sin första kommitté”.   På denna webbplats, https://livet.se/ord/k%C3%A4lla/Vilhelm_Bergs%C3%B8e, finns följande variant:

 "En dag då Satan kom på idén att inget skulle få hända tillsatte han den första kommittén. Den växte som alla fanstyg, och innan någon hann blinka blev den till en riksdag." Enligt sidan är det

Vilhelm Bergsøe 1835–1911, dansk författare som är upphovet till citatet. På webbplatsen ser du att den variant du har hittat, ligger närmare det danska originalet: "En dag, da Satan fik i Sind, at intet måtte ske, da satte han i Verden ind den første Komité."

 

5 november 2018 - 12:45

Kategorier