Citat ur Köpmannen i Venedig?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Jag söker ett citat (helst på både engelska och svenska) och sammanhanget det sägs i från Shakespeares Köpmannen i Venedig. Jag tror det är Shylock som säger det.Ordet nål finns i citatet och det handlar om att vi alla är lika under huden
Svar: 

Jag hittar inte något citat med ordet nål , men ordalydelsen ”Blöder inte vi om ni sticker oss” finns med i ett avsnitt med samma andemening i 3:e akten, scen 1:

”Jag är jude. Har inte en jude ögon? Har inte en jude händer, kroppsdelar, människomått, sinnen, känslor, passioner? Lever han inte av samma föda, såras han inte av samma vapen, drabbas han inte av samma sjukdomar och botas han inte med samma läkemedel som en kristen, känner han inte likt en kristen sommarens värme och vinterns köld? Blöder inte vi om ni sticker oss? Skrattar inte vi om ni kittlar oss? Dör inte vi om ni förgiftar oss? Skulle inte vi hämnas, om ni kränker oss? Liknar vi er på alla andra sätt, måste vi likna er också på det sättet”

“Hath not a Jew eyes? Hath not a Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions? Fed with the same food, hurt with the same weapons, subject to the same diseases, healed by the same means, warmed and cooled by the same winter and summer as a Christian is? If you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? And if you wrong us, shall we not revenge? If we are like you in the rest, we will resemble you in that.”

4 maj 2018 - 15:32