Citat av Margaret Mead?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Tvivla aldrig på att en liten grupp människor kan förändra världen. Det är faktiskt det enda som någonsin har fungerat.” Margaret Mead Vilken bok kommer detta citat ifrån.
Svar: 

Enligt Wikiquote tillskrivs detta citat Margaret Mead och återges i många olika sammanhang, men någon originalkälla är inte känd utan alla bara citerar varandra. 
Källa: https://en.wikiquote.org/wiki/Margaret_Mead (i slutet av sidan under rubriken Disputed)

7 september 2017 - 20:29