Citat av Kierkegaard

Besvarad av Ove Larsson
Fråga: 
"För om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där", lär Sören Kierkegaard ha sagt. Är citatet korrekt och var är det hämtat ifrån? Tack i förväg!
Svar: 

I en intressant artikel om Sören Kierkegaard från Ystads Allehanda återges citatet enligt följande:
När man verkligen ska lyckas att föra en annan människa till ett bestämt ställe måste man först och främst passa på att finna människan där hon är och börja där.

Citatet kommer från skriften "Synpunkt på min författarverksamhet".

http://www.ystadsallehanda.se/kultur/kierkegaards-olika-roller/

12 mars 2018 - 16:31