Citat av August Strindberg?

Besvarad av Jessica Andersson
Fråga: 
Hej! Jag undrar var jag kan hitta följande citat av August Strindberg: "De vrövlar något på sitt samojediska näverkulturspråk...". Strindberg talar alltså om finnar som inte vill tala något annat språk än finska. Hälsning
Svar: 

Citatet verkar hämtat från Strindbergs "Götiska rummen". Den finns i fulltext i Project Runeberg om du vill läsa texten i sin helhet. Länkarna går till stycket i texten där citatet finns.

"Samlade skrifter av Strindberg, Götiska rummen" - http://runeberg.org/strindbg/gotiska/0084.html
Uttrycket finns också med i "Strindberg. En studie i hans verk" - http://runeberg.org/hestrindbg/0336.html

28 mars 2018 - 7:21