Citat av Aristoteles i Stockholms tunnelbana

Besvarad av Nanna Ekman
Fråga: 
Vilket citat av Aristoteles återfinns på tunnelbanestationen Stockholms universitet?
Svar: 

De konstnärliga utsmyckningen på tunnelbanestationen vid universitetet har gjorts av konstnären Françoise Schein och har temat FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Carl von Linnés Lapplandsresa, som han gjorde 1732. Kartbilder finns infällda på olika ställen, de har dock inget samband med de orter som Linné passerar på sin resa. Många olika citat finns att läsa på skärmarna. De kommer delvis från Linnés egna dagboksanteckningar men också från andra filosofer, författare och vetenskapsmän – svenska och internationella. Här finns säkert citatet från Aristoteles med men tyvärr kan jag inte hitta vilket.
Här kan du läsa mer om konsten i universitetets tunnelbanestation:
http://slkonst.se/konstverk/?q=Universitetet#/multimediaCarousel1667

Du kan testa att kontakta SL:s kundtjänst som kanske kan hjälpa dig vidare. 
https://sl.se/sv/kundservice/

SL erbjuder också visningar av konsten i tunnelbanan. Här kan du kontakta guiderna som säkert kan hjälpa dig med din fråga:
https://sl.se/sv/info/kundservice/konstak/konstvisningar/

Det finns också en bok som heter Konsten i tunnelbanan men den finns tyvärr inte på särskilt många bibliotek.
http://libris.kb.se/bib/11924927

14 oktober 2018 - 15:47