Citat av Aristoteles

Besvarad av Marta Ondrus
Fråga: 
Känner någon till den svenska översättningen av denna mening av Aristoteles. Om tragedin: "Die Tragödie ist die Nachahmung (mimesis) einer edlen und abgeschlossenen Handlung (praxis) von einer bestimmten Grösse in gewöhlter Rede, derart, dass jede Form solcher rede in gesonderten Teile esrcheint und dass gehandlet und nicht berichtet wirt." Förmodligen kortad här, men jag söker ursprungstexten. Stor Tack! på förhand, Maria
Svar: 

Det kan vara från Aristoteles skrift Om diktkonsten: låna den från ditt lokala bibliotek och se om du kan hitta översättningen. Jag antar att det är den svenska översättningen du söker, inte den grekiska. Lycka till

22 augusti 2018 - 17:33