Jordens befolkning år 2070

Besvarad av Tina Kolström
Fråga: 
cirka hur många människor kommer finnas på jorden år 2070?
Svar: 

Det är nog svårt att ge ett definitivt svar på frågan, en studie av Wolfgang Lutz pekar på att jordens befolkning kommer nå en topp på 9 miljarder just år 2070, medan andra studier beräknar att befolkning ligga på runt 9,5-10 miljarder samma år. Det verkar i alla fall som forskarna är överens om att befolkningsökningen kommer nå en topp runt 2070 för att sedan minska.

Källor:
New Scientist [2012-05-14]
http://www.newscientist.com/article/dn1108-global-population-to-peak-in-...
Encyclopedia of the Earth [2012-05-14]
http://www.eoearth.org/article/Human_population_explosion?topic=54245
NCPA [2012-05-14]
http://www.ncpa.org/sub/dpd/index.php?Article_ID=7973

12 maj 2012 - 11:43