Charles Dickens och den industriella revolutionen

Besvarad av Anna Wingårdh
Fråga: 
Jag håller för tillfället på att skriva en C-uppsats i engelska om Charles Dickens bok "Hard Times". Jag kommer att fokusera på hur Charles Dickens hanterar industrialiseringen i Storbritannien i romanen. Jag är i behov av sekundära källor som handlar om den industriella revolutionen i England under 1800-talet, samt Charles Dickens arbete med samma ämne. Jag letar material. Är det här något ni skulle kunna hjälpa mig med? Tack på förhand!
Svar: 

Litteraturtips om den industriella revolutionen i Storbritannien

Läs mer här

Allmänt om den industriella revolutionen i England
Läs mer här

En bra översiktsartikel som bland annat tar upp industrialiseringen i England
Läs mer här

Dickens journals online
Läs mer här

Litteraturtips om Charles Dickens och Hårda tider
Läs mer här

 

18 februari 2019 - 9:51