Cellmutation

Fråga: 
Vad är det för skillnad på om mutationen sker i en kroppscell eller i en könscell?
Svar: 

Sker mutationen i könscellerna får barnen en mutation som föräldrarna saknar. Uppstår mutationen i andra celler än könscellerna förs den inte vidare till nästa generation.

10 april 2018 - 17:17