Celler och hur de bygger upp kroppens delar

Besvarad av Anita Höglund
Fråga: 
Hur beskriver man hur specifika celler bygger upp kroppens delar?
Svar: 

"Kroppen är uppbyggd av en mängd små delar som kallas celler. Varje cell är en egen levande enhet som kan föröka sig, ta emot olika typer av information och sköta sin egen ämnesomsättning. Även om cellerna fungerar på ett likartat sätt finns det skillnader mellan dem. En del celler har till exempel specialiserats så att de är bra på att röra sig, medan andra är bättre på att ta emot information.

Tillsammans med andra celler som fungerar på samma sätt bygger cellerna upp vävnader, till exempel muskulatur och ben. Vävnader bildar i sin tur organ, som hjärta och lungor. Tillsammans är vävnaderna och organen vår kropp. Tack vare att cellerna fungerar olika kan kroppen bli så komplex som den är.

Olika vävnader bygger upp kroppenVävnader består av celler som har likartat utseende och samma egenskaper. Cellerna fogas ihop till olika vävnader för att tillsammans kunna utföra vissa funktioner. Olika vävnader bygger sedan upp organen och kroppsdelarna.

Kroppens olika vävnader kan delas in i fyra grupper

epitelvävnad
stödjevävnad
nervvävnad
muskelvävnad."
Källa: 1177 Vårdguiden

7 januari 2019 - 18:33