CD-skivan

Besvarad av Lena Airi Palm ...
Fråga: 
Hur har cd skivatvecklas
Svar: 

Om du menar hur cd-skivan har utvecklats så finns det några korta förklarande texter här om du följer länkarna.

Tekniska muséet: http://www.100innovationer.com/svensk/innovationerna/innovationer/cdskiv...

Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/CD

Allt om vetenskap: http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/hur-fungerar-en-cd-skiva

Dagens Nyheter 2012-10-01: http://www.dn.se/kultur-noje/musik/cd-skivan-fyller-30-ar/

28 november 2016 - 11:03