Byggnadskonstruktion, industrier 1940-1960-talet

Besvarad av Jan Gustafson
Fråga: 
Jag söker en bok som redogör för fabriks/industribyggnaders uppbyggnad (konstruktion, planlösning, material) kring specifikt 1940-1960-talet.
Svar: 

Jag har sökt i Libris, bibliotekskatalogen för främst universitet, högskolor och specialbibliotek, och fått fram en träfflista med tänkbar litteratur:http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=industribyggnad*+konstruktion*&f=....
Bäst är om du kontaktar ett större tekniskt bibliotek direkt med din fråga: t ex KTHB, Tekniska högskolans bibliotek, https://www.kth.se/kthb eller Chalmers bibliotek, http://www.lib.chalmers.se/, som kan ge dig mer exakt vägledning

 

16 januari 2017 - 7:34