Buddhismen - fyra ädla sanningar, den åttafaldiga vägen

Besvarad av Jan Gustafson
Fråga: 
Redogör för Buddismens centrala tankegång om de fyra ädla sanningar och dem åttafaldiga vägen?
Svar: 

I Nationalencyklopedin på Internet förklaras begreppen

"buddhism
buddhism är en religion som har grundats av bland andra buddhan Shakyamuni som kallas Buddha.

Tro och lära
Man brukar sammanfatta läran i de fyra ädla sanningarna:
1. Allt är lidande. Det innebär att man ständigt återföds. Antingen som en varelse i helvetet, som ett djur, en ande, en människa eller en gud. Återfödelsens kretslopp kallas samsara.
2. Lidandet beror på livstörsten. Livstörst innebär att man vill fortsätta leva, att människans begär binder henne vid tingen.
3. Lidandet kan upphöra. Man kan släcka livstörsten genom upplysning, som i sin tur leder till nirvana. Upplysning är som att vakna ur en dröm och se och förstå allt som det verkligen är. Nirvana är det totala utslocknandet då man inte längre existerar, då allt är stilla.
4. Det finns en väg som leder till nirvana. Man kan göra slut på livstörsten och nå nirvana genom att följa den åttafaldiga vägen:
1. Rätt insikt – förstå lidandet och orsaken till det.
2. Rätt inställning – inte ha begär, vara elak eller våldsam.
3. Rätt tal – inte ljuga eller prata strunt.
4. Rätt handlande – inte döda, stjäla eller leva ett liv i lyx.
5. Rätt levnadssätt – inte lura och utnyttja andra.
6. Rätt strävan – leva vaksamt.
7. Rätt vaksamhet – genom meditation nå insikt.
8. Rätt försjunkande – genom meditation tömma medvetandet och fylla det med oändligt medlidande.
Buddhismen förnekar inte att det finns gudar. Däremot menar man att gudarna inte har någon betydelse för att man ska uppnå nirvana.

Dagligt liv
Man kan försöka vandra den åttafaldiga vägen snabbt genom att bli munk eller nunna och ägna all sin tid åt att leva rätt och meditera. En del pojkar och flickor lever i kloster några år under sin uppväxt.
Människor brukar gå till tempel och kloster för att meditera och tänka på Buddhas lära. Man visar sin vördnad för statyer av en buddha eller bodhisattva och ibland ber man till dem. Ofta har man också några små statyer eller bilder hemma som man ber inför.

Många människor litar på de tre juvelerna och följer de fem rättesnörena. De tre juvelerna är Buddha, dharma, alltså Buddhas lära, och sangha, den buddhistiska församlingen. De fem rättesnörena är några av munkarnas och nunnornas löften. Bland annat att inte döda levande varelser och inte stjäla eller ljuga. Många buddhister är vegetarianer.

Nationalencyklopedin, buddhism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/buddhism (hämtad 2017-06-06"

5 juni 2017 - 20:58

Kategorier