Bra källa om kvinnohistoria och hygien?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Har du tips på en bra källa om kvinnohistoria och hygien
Svar: 

Det är svårt att hitta texter som handlar enbart om kvinnor, men här får du länkar till en rapport från Statens folkhälsoinstitut som handlar om hälsa och hälsovård i Sverige 1750-2000 samt till artiklar som behandlar hygien ur olika synvinklar:

Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/21487/r2005-08-svensk-folkhalsohistoria.pdf
När Lort-Sverige började bada
http://popularhistoria.se/artiklar/nar-lort-sverige-borjade-bada-en-berattelse-om-badrummets-historia/
Den eviga kampen mot löss
http://popularhistoria.se/artiklar/den-eviga-kampen-mot-loss/
Underklädernas historia
http://popularhistoria.se/artiklar/underkladernas-historia/
Hygien på rulle
http://www.alba.nu/Alba3_01/hygien.html

Följande böcker kan ev. vara av intresse:
Medicinsk kvinnoforskning från 1984 
Skammens röda blomma? : menstruationen och den menstruerande kvinnan i svensk tradition av Denise Malmberg

Och om du behöver fördjupa dig ytterligare så kan du göra en sökning i databasen Kvinnsam, som innehåller hänvisningar till böcker, rapporter och artiklar med genusvetenskaplig inriktning. Du hittar söksidan här:
http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=kvin

15 december 2016 - 17:59

Kategorier