Bowlbys anknytningsteori

Besvarad av Therese Hammarsten
Fråga: 
För- och nackdelar med bowlbys anknytningsteori?
Svar: 

Jag är lite osäker på vad du menar med för och nackdelar. Anknytningsteori är ett kunskapsfält inom psykologi som utvecklades under 1950-talet av Bowlby.
Den bygger på antagandet om att barnet behöver en trygg person att anknyta till under sina tidiga uppväxtår. Efter det har hans teorier utvecklats vidare av andra forskare.
Bowlby fick mycket kritik för att hans teorier ställde sig emot den samtida psykoterapin. Han ville komplettera kunskapsfältet med evolutionsbiologi och kognitiv psykologi.
Det vände sig många andra inom psykoterapin sig mot. 
Länk till Wikipedias sida om anknytningsteori

En person som kritiserat anknytningsteorin i nutid är Agnes Wold, i sin bok:
Praktika för blivande föräldrar - Gravidfakta och barnkunskap på vetenskaplig grund (2017).
Hon menar att anknytningen inte alls spelar så stor roll, utan att mycket handlar om gener och miljö. Anknytningsteorin riskerar att ställa orimliga krav på föräldern, i synnerhet kvinnor.
Bowlbys teori innebar från början främst att mamman var anknytningsperson. Idag har man ändrat uppfattning och menar att det räcker att det är en vuxen. 

Länk till artikel om kritik mot anknytningsteori

23 mars 2019 - 20:59

Kategorier