Bibliotek och nya verksamheter

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Boksamling lär Er verksamhet betyda. Vad blir det nya namnet för bibliotek efter det att böckerna förvisats till mörka källarlokaler eller sålts till underpriser till förmån för scenframföranden och datorer?? Habo är mitt bibliotek under nedmontering...
Svar: 

Ja, du har rätt i att bibliotek betyder boksamling eller bokförvaring, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/bibliotek. Traditionellt har bibliotek varit fokuserade på just boken som informationsbärare eller upplevelsebärare. Idag har vi dock fler medier/bärare att ta hänsyn till och då blir det så att de traditionella böckerna får stryka lite på sidfoten för att ge utrymme för annat. Om du vill läsa mer om bibliotekens situation i Sverige finns en rapport att hitta på Biblioteksföreningens hemsida, 
http://www.biblioteksforeningen.org/fakta-om-bibliotek/. Och vill du trots allt få lite bibliotekssubstans för livsandarna och känner att Habo bibliotek inte längre kan erbjuda det finns alltid den utmärkta Fråga bibliotekarien-spalten i DN, http://www.dn.se/stories/stories-kultur/fraga-bibliotekarien/
Men visst är det ett problem, när politiker och tjänstemän skär ner på biblioteksverksamhet utan att sätta sig in i följderna.

28 februari 2015 - 17:39

Kategorier