Bokklassificering

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hej! Jag undrar om biblioteksböckerna var kategoriserade förr i tiden och isåfall hur kategoriserades böckerna?
Svar: 

Det beror på vad du menar med "förr i tiden". På Wikipedia kan du läsa bland annat att bibliotek skapade ordning redan 500 f.kr, dock har jag inte hittat någon förteckning hur det gjordes. Jag antar att det var upp till den ansvarige bibliotekarien att bestämma hur materialet skulle organiseras. Vad det gäller mer systematiserade klassifikationssystem är det Paris bokförsäljares klassifikationssystem, utvecklat av Charles Brunet 1842, som betraktas som det första moderna klassifikationssystemet för böcker. Brunet skapade 5 huvudklasser Teologi, juridik, vetenskap och konstarter, historia och till något som på engelska kallas belles-lettre.*
https://en.wikipedia.org/wiki/Library_classification
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_libraries
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bibliotek
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Library_classification
*​https://www.britannica.com/art/belles-lettres

Länge var det vanligaste systemet i Sverige SAB-systemet, utvecklat av Sveriges Allmänna Biblioteksförening och utgivet i sin första upplaga 1921. Det är ett system med bokstavskombinationer som används inom bl.a. folkbibliotek samt vid vetenskapliga bibliotek sedan 1950-talet. Både forskningsbiblioteken (via KB) och folkbiblioteken (via Svensk Biblioteksförening) tog i slutet av 2008 var sitt principbeslut om att förorda en övergång till Dewey-systemet i stället. De främsta motiven att byta för forskningsbiblioteken är rationalisering – man kan för en stor del av litteraturen använda klassificeringar som redan gjorts vid utländska bibliotek, medan det för folkbiblioteken främst kom att handla om vikten av att ha samma klassifikationssystem i hela landet. För bägge parter sker en besparing när man slipper underhålla ett eget nationellt klassifikationssystem.Nationalencyklopedin, klassifikationssystem. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/klassifikationssystem (hämtad 2018-01-15)

DDK (Dewey decimalklassifikation)  allmänt kallat Dewey-systemet skapades av Melvil Dewey och publicerades första gången 1876.
Nationalencyklopedin, Melvil Dewey. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/melvil-dewey (hämtad 2018-01-16)

Om du vill veta mer om hur SAB och DDK fungerar finns det bra beskrivningar på Wikipedia:
https://sv.wikipedia.org/wiki/SAB:s_klassifikationssystem
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dewey_Decimal_Classification

Naturligtvis finns det fler klasifikationssystem än DDK och SAB:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Klassifikationssystem_f%C3%B6r_bi...

13 januari 2018 - 12:08

Kategorier