Bodekulls historia

Besvarad av Airi Palm
Fråga: 
Hej! Jag skulle vilja ha tips på litteratur som berör Karlshamns skärgård (Bodekull) under den danska tiden (dvs före 1658).
Svar: 

Om du söker i nationalkatalogen Libris på "Bodekull historia" får du följande träfflista:
http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=bodekull+historia&f=simp&spell=tr...
Du kan förstås också söka på Karlshamn och historia och se om du får fram något matnyttigt den vägen.
Vidare finns föreningen Karlshamns museum som kanske kan bidra med några tips.
https://karlshamnsmuseum.se/om%20f%C3%B6reningen.html

6 april 2020 - 15:01