Böcker till Juridicum?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vilka böcker behöver man köpa till första terminen på juristprogrammet i Lund 2018?
Svar: 

Går man till juridiska institutionens hemsida står det så här angående kurslitteratur:
"Kurslitteratur finns på vår kursbokshylla, som du hittar i biblioteket direkt in till vänster på entréplan. I lånedisken vid entrén finns referensexemplar av kursböcker och andra böcker som du kan låna och läsa i biblioteket (läsesalslån)."
Där hittar du även kontaktinfomation för vidare förfrågningar.
http://www.jur.lu.se/#!99B37B43B86CC9D1C1257C3D004C37FF

3 maj 2018 - 12:20

Kategorier