Böcker om växtförädling?

Besvarad av Martin Lövstrand
Fråga: 
Böcker om växtförädling?
Svar: 

"Den svenska växtförädlingens historia: Jordbruksväxternas utveckling sedan 1880-talet" (Red. Gösta Olsson), 1997,  ISBN: 91-88780-32-5

"Hybrid : the history and science of plant breeding" av  Noel Kingsbury, 2009,  ISBN 9780226437040

 "An introduction to plant breeding" av Jack Brown, 2008. ISBN: 9781405133449

 

21 oktober 2014 - 13:05