Böcker om "språkriktighet" från förr i tiden?

Besvarad av David Wegemo
Fråga: 
Idag har vi ju "Språkriktighetsboken" och i början av förra seklet kom "Riktig svenska", men finns det några andra liknande skrifter från förr? Det vore intressant att läsa mer om hur man såg på språkriktighet och språknormen förr i tiden.
Svar: 

Hej!

Den äldsta boken på ämnet jag hittar är från år 1716. Den är skriven av Jesper Swedberg och har den något komplicerade titeln:
Schibboleth. Swenska språketz rycht och richtighet. Med kongl. maj:tz nådiga frihet, och wederbörandes skärskodande och tilstånd, vpsatt och vtgifwit af Jesper Swedberg
Finns att läsa gratis på Litteraturbanken: https://litteraturbanken.se/forfattare/SwedbergJ/titlar/Schibboleth/sida/I.I/faksimil

Det är dock inte den enklaste läsningen då språket är ålderdomligt, men om du känner dig hågad kan du ju ge det ett försök! :)
Har inte lyckats hitta så mycket andra böcker på ämnet från förr, så jag hoppas detta svar blir till belåtenhet. Om inte så är du varmt välkommen att höra av dig igen så försöker vi på nytt!

mvh
David

12 november 2019 - 15:55

Kategorier