Böcker om nazismens ideologi och historiesyn

Besvarad av Emelie Berggren
Fråga: 
Jag är lärare och skulle vilja ha rekommendation på en bok/böcker som handlar om nazismens ideologi och historiesyn, lämplig att läsa för åk 9.
Svar: 

De flesta läroböcker i samhällskunskap tar upp de större ideologierna. I t.ex. Struktur 7-9 Samhällskunskap (2015) finns ett avsnitt om nyare ideologier. Du kan förhandsgranska boken på förlagets hemsida:
https://www.gleerups.se/40687425-product

Göran Färm har skrivit om politiska ideologier i boken Politiska ideologier- En liten bok om stora idéer (2007), där finns ett avsnitt om nationalism och rasism, nazism, fascism och populism.

SO-rummet är en annan bra källa där du kan hitta information kring ämnet. Där finns bl.a. en artikel om fascism och nazism:
https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/politiska-ideologier/fascism-och-nazism#
På SO-rummet finns även en kort film som förklarar nazismen syn på historia:
http://​https://www.so-rummet.se/content/nazismens-syn-pa-historia

Vi har tidigare svarat på en liknande fråga, du hittar den i svarsarkivet här:
http://bibblansvarar.se/sv/svar/vad-finns-det-bocker-om-nazistisk-ideologi

8 februari 2018 - 9:10