Böcker om de vietnamesiska båtflyktingarna?

Besvarad av Annica Lindberg
Fråga: 
Finns det några böcker om the "boat people" i Vietnam jag kan låna och läsa om?
Svar: 

Visst finns det det! Här är några exempel på titlar på svenska och engelska:

"Vietnamflyktingarna - deras första år i Sverige" (Lars Ragvald, 1982)
"Båtflyktingarna" (Statens invandrarverk, 1980)
"Utan återvändo" (Margaretha Backman, 1983)
"Looking back on the Vietnam War" (red. Brenda M. Boyle & Jeehyun Lim, 2016)
"Humanity at sea" (Itamar Mann, 2016)
 

Vill du läsa en roman så finns t ex Kim Thúys böcker "Ru" och "Vi".

Här är en träfflista från bibliotek som är anslutna till Libris. Om ditt bibliotek inte har boken kan du be dem om att fjärrlåna från något av biblioteken som har den.

http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=viet*+b%C3%A5tfl*+mat%3a(b%C3%B6cker)&f=ext&spell=true&hist=true&p=1

7 december 2016 - 11:36